Track List
Bunanhey kalaa (Ali Rameez)
Dheefaa ehiyy farudhaa (Altho)
Fenna nala kamey (Altho)
Kairin dhaathee balan (Mukhthar)
Loabeegai miee goahey (Mukhthar)
Loabeege asarun (Mukhthar)
Loabi kuraa hiyy vey (Baari, Zoona)
Madukohlan gaathugaa (Mukhthar, Lahfa)
Miee loabi baaey (Ali Rameez)
Oagaavey heevaathee (Mukhthar)
Thiy loabivaage nan (Sameeu)
Thiya loabivaage loaiybbaa (Ali Rameez)

Download:
FileServe
FileSonic
MegaUpload
MediaFire