Track List
[wpaudio url=”http://dhirls.net/DhiRLS/Mp3/Anaa/Bunanhey%20kalaa%20(Ali%20Rameez).mp3″ text=”Bunanhey kalaa (Ali Rameez)” dl=”0″]
[wpaudio url=”http://dhirls.net/DhiRLS/Mp3/Anaa/Dheefaa%20ehiyy%20farudhaa%20(Altho).mp3″ text=”Dheefaa ehiyy farudhaa (Altho)” dl=”0″]
[wpaudio url=”http://dhirls.net/DhiRLS/Mp3/Anaa/Fenna%20nala%20kamey%20(Altho).mp3″ text=”Fenna nala kamey (Altho)” dl=”0″]
[wpaudio url=”http://dhirls.net/DhiRLS/Mp3/Anaa/Kairin%20dhaathee%20balan%20(Mukhthar).mp3″ text=”Kairin dhaathee balan (Mukhthar)” dl=”0″]
[wpaudio url=”http://dhirls.net/DhiRLS/Mp3/Anaa/Loabeegai%20miee%20goahey%20(Mukhthar).mp3″ text=”Loabeegai miee goahey (Mukhthar)” dl=”0″]
[wpaudio url=”http://dhirls.net/DhiRLS/Mp3/Anaa/Loabeege%20%20asarun%20(Mukhthar).mp3″ text=”Loabeege asarun (Mukhthar)” dl=”0″]
[wpaudio url=”http://dhirls.net/DhiRLS/Mp3/Anaa/Loabi%20kuraa%20hiyy%20vey%20(Baari,%20Zoona).mp3″ text=”Loabi kuraa hiyy vey (Baari, Zoona)” dl=”0″]
[wpaudio url=”http://dhirls.net/DhiRLS/Mp3/Anaa/Madukohlan%20gaathugaa%20(Mukhthar,%20Lahfa).mp3″ text=”Madukohlan gaathugaa (Mukhthar, Lahfa)” dl=”0″]
[wpaudio url=”http://dhirls.net/DhiRLS/Mp3/Anaa/Miee%20loabi%20baaey%20(Ali%20Rameez).mp3″ text=”Miee loabi baaey (Ali Rameez)” dl=”0″]
[wpaudio url=”http://dhirls.net/DhiRLS/Mp3/Anaa/Oagaavey%20heevaathee%20(Mukhthar).mp3″ text=”Oagaavey heevaathee (Mukhthar)” dl=”0″]
[wpaudio url=”http://dhirls.net/DhiRLS/Mp3/Anaa/Thiy%20loabivaage%20nan%20(Sameeu).mp3″ text=”Thiy loabivaage nan (Sameeu)” dl=”0″]
[wpaudio url=”http://dhirls.net/DhiRLS/Mp3/Anaa/Thiya%20loabivaage%20loaiybbaa%20(Ali%20Rameez).mp3″ text=”Thiya loabivaage loaiybbaa (Ali Rameez)” dl=”0″]

Download:
FileServe
FileSonic
MegaUpload
MediaFire