Track List
Badhunamvi Loabi (Hussain Ali)
Dhekeyshey meemagey haaley (Ali Rameez)
Hadhaan aaveveythee (Shifa, Mukhthar)
Hiiymage dhoove ekee (Umar)
Hithu Loabi (Umar)
Huree vevifaa baakee ( Fazeela, Mukhthar)
Jannathuge Hooru (Ali Rameez)
Nanreethi maa (Umar)
Vee beywafaa (Shifa, Umar)
Veyn (Mukhthar)

Download:
FileServe
FileSonic
MegaUpload
MediaFire