Track List
Badhunamvi Loabi (Hussain Ali) Dhekeyshey meemagey haaley (Ali Rameez) Hadhaan aaveveythee (Shifa, Mukhthar) Hiiymage dhoove ekee (Umar) Hithu Loabi (Umar) Huree vevifaa baakee ( Fazeela, Mukhthar) Jannathuge Hooru (Ali Rameez) Nanreethi maa (Umar) Vee beywafaa (Shifa, Umar) Veyn (Mukhthar)

Download:
FileServe
FileSonic
MegaUpload
MediaFire