Track List/Play/Download
Bodu maaloodhu (Midde) Loabi loabi dharifulhaa (Midde) Mulhi moonaa (Midde) Mulhi udhares (Midde) Roathee hiyy kiyaathee (Midde) Saadhaa thi loabi (Midde) Thiya reethi mooney (Midde) Vaaneyhe dhuniyeygaa (Midde)

Download: (Full Album)
FileServe
FileSonic
MegaUpload
MediaFire