Track List/Play/Download
Bodu maaloodhu (Midde)
Loabi loabi dharifulhaa (Midde)
Mulhi moonaa (Midde)
Mulhi udhares (Midde)
Roathee hiyy kiyaathee (Midde)
Saadhaa thi loabi (Midde)
Thiya reethi mooney (Midde)
Vaaneyhe dhuniyeygaa (Midde)

Download: (Full Album)
FileServe
FileSonic
MegaUpload
MediaFire