Track List/Play/Download
Aniyaa Asthaa Awara Bune angaa (Mukhthar,...) Eid Heelanvee Kiyaadee (Umar,...) Ladhun nudaashey Neyngivaa (Mukhthar,...) Nulibeythee Oagaavee Visnaanulaa (Umar)

Download: (Full Album)
FileServe
FileSonic
MegaUpload
MediaFire