Track List/Play/Download
Baaodi (Umar) Dhaanamey dhaanamey Ey kiyaaladheebalaa (Ali Rameez) Faalhuga loabi uvaalaa (Baari) Hithugaa vaathee loabivaaey (Mukhthaar) Hiyy mineyngi thiya gendhiyaa Hylaaveemey reyerey Masthee mooney thiyaee (Umar) Reethi dhongomaa (Mukhthaar) Reethi thasveeru ekee (Ali Rameez)

Download: (Full Album)
FileServe
FileSonic
MegaUpload
MediaFire