Track List/Play/Download
Baaodi (Umar)
Dhaanamey dhaanamey
Ey kiyaaladheebalaa (Ali Rameez)
Faalhuga loabi uvaalaa (Baari)
Hithugaa vaathee loabivaaey (Mukhthaar)
Hiyy mineyngi thiya gendhiyaa
Hylaaveemey reyerey
Masthee mooney thiyaee (Umar)
Reethi dhongomaa (Mukhthaar)
Reethi thasveeru ekee (Ali Rameez)

Download: (Full Album)
FileServe
FileSonic
MegaUpload
MediaFire