Direct Download Available

Release Name: Ehandhaanugai Starz (2015) Show 3 TVRip MP3-DhiRLS
Bit rate: 128 kbps
Source: TVRip
Ripper/Encoder: LoCK


Track List/Play/Download
Jaaney Dhoovi Jaan - Fubu, Athoofa

Kiyaadhevuneema Haal - Ammadey, Sama

Loabeege Hoonun - Ishan, Liusha

Maluge Raany - Rizu, Naffan

Veyn Libeytheeyey - Hussain Ali, Shaheedha

Vindhujahaathy Kiyaadhemey - Lahufa, Mehefooz

Enjoy!