Direct Download Available

Release Name: Ehandhaanugai Starz (2015) Show 4 TVRip MP3-DhiRLS
Bit rate: 128 kbps
Source: TVRip
Ripper/Encoder: LoCK


Track List/Play/Download
Handhakee Kalaa - Umar, Shifa
Adhu Mivee Keehhedhen - Yafiu, Lafva
Vaashey Mashaa Ehee - Hawwa, Razig
Hiyy Rovvaaladhin - Shabeen, Maain
Handhuvaru - Nasrulla, Munaa
Dheefa Loabi - Shiyam, Naashidha
Boavehey Vaareyaa - Theyra, Ashra

Enjoy!