Direct Download Available


Track List/Play/Download
01 Adhumi Halaathu
02 Meygavi Alikuri Noor
03 Haadha Loabi Ma Vaathee
04 Kalaayah Veegoi
05 Edhigen Mirey Dhaanamey
06 Ufaadheyshey Nikan Loabin - Aishath Moosa
07 Veyhey Dhuniye - Lajuna Ibrahim
08 Thiya Loabivaage Loaiyba - Aiminath Shamma

Thanks ReDoX for the files