Direct Download Available


Track List/Play/Download
1. Fun Handhaanun
2. Eheelundheken
3. Baakee Kohfaa
4. Thiya Bunaa Roohee Ufaatha
5. Nan Edhunas
6. Fonifoni Meeruvahaaey
7. Edhigen Mirey Dhaanamey
8. Iguraaru Kobahey Vy Eki Rey

Thanks Ashly for the files