Release Name: Hiyy Yaaraa Dheefaa (2011) MP3-OST
Vocalists: Maain, Faruhad, Nashid, Hawwa Zahira, Theyravaa, Ibrahim Ali, Ashfa, Raafiyath, Mumthaz, Kuda Ibbe
Total Size: 40.37 MB


Track List/Play/Download
[wpaudio url=”http://dhirls.net/DhiRLS/Mp3/Hiyy%20Yaaraa%20Dheefaa%20(2011)/1%20-%20Hiyy%20Yaaraa%20Dheefa%20I.mp3″ text=”1 – Hiyy Yaaraa Dheefa I” dl=”http://dhirls.net/DhiRLS/Mp3/Hiyy%20Yaaraa%20Dheefaa%20(2011)/1%20-%20Hiyy%20Yaaraa%20Dheefa%20I.mp3″]
[wpaudio url=”http://dhirls.net/DhiRLS/Mp3/Hiyy%20Yaaraa%20Dheefaa%20(2011)/2%20-%20Hiyy%20Yaaraa%20Dheefa%20II.mp3″ text=”2 – Hiyy Yaaraa Dheefa II” dl=”http://dhirls.net/DhiRLS/Mp3/Hiyy%20Yaaraa%20Dheefaa%20(2011)/2%20-%20Hiyy%20Yaaraa%20Dheefa%20II.mp3″]
[wpaudio url=”http://dhirls.net/DhiRLS/Mp3/Hiyy%20Yaaraa%20Dheefaa%20(2011)/3%20-%20Beyvafaa.mp3″ text=”3 – Beyvafaa” dl=”http://dhirls.net/DhiRLS/Mp3/Hiyy%20Yaaraa%20Dheefaa%20(2011)/3%20-%20Beyvafaa.mp3″]
[wpaudio url=”http://dhirls.net/DhiRLS/Mp3/Hiyy%20Yaaraa%20Dheefaa%20(2011)/4%20-%20Vejjey%20Fanaa.mp3″ text=”4 – Vejjey Fanaa” dl=”http://dhirls.net/DhiRLS/Mp3/Hiyy%20Yaaraa%20Dheefaa%20(2011)/4%20-%20Vejjey%20Fanaa.mp3″]
[wpaudio url=”http://dhirls.net/DhiRLS/Mp3/Hiyy%20Yaaraa%20Dheefaa%20(2011)/5%20-%20Loabivaa%20Ey.mp3″ text=”5 – Loabivaa Ey” dl=”http://dhirls.net/DhiRLS/Mp3/Hiyy%20Yaaraa%20Dheefaa%20(2011)/5%20-%20Loabivaa%20Ey.mp3″]
[wpaudio url=”http://dhirls.net/DhiRLS/Mp3/Hiyy%20Yaaraa%20Dheefaa%20(2011)/6%20-%20Dheyshey%20Naa.mp3″ text=”6 – Dheyshey Naa” dl=”http://dhirls.net/DhiRLS/Mp3/Hiyy%20Yaaraa%20Dheefaa%20(2011)/6%20-%20Dheyshey%20Naa.mp3″]

Download: (Full Album)
FileServe
FileSonic
MegaUpload
MediaFire