Tharinge Rey (2014) Show 2 (Audio)

Direct Download Available

Bit rate: 128 kbps
Source: TVRip/OST
Uploader: LoCK


Track List/Play/Download
Dheynan Hithaa Jaana - Ibbe & Sama (OST)

Ey Mirey - Hawwa & Mahloof (TVRip)

Heylaa Hureeya - Thaarey & Leen (TVRip)

Insaanaa Meedhoa - Shifoo & Hussain (TVRip)

Ley Karunun - Jaadhulla & Nuzu (TVRip)

Enjoy!