Tharinge Rey (2014) Show 3 (Audio)

Direct Download Available

Bit rate: 128 kbps
Source: TVRip
Uploader: ZyMOCK / DaVE


Track List/Play/Download
Bunebala Ladhu Ganefaa Mirey - Kausar, Shabeen

Dhekey Hiyy Vey Nikan - Shabeen, Shaima

Fenuneemaa Beley - Ashfa, Theyrava

Vaathee Ma Kaireega - Ammadey, Rishmy

Vaudheh Mirey Vaanan - Azu, Nasru

Enjoy!