Direct Download Available

Bit rate: 320 kbps
Source: Web
Uploader: LoCK


Track List/Play/Download
Aadhey - Ifa & Hassan

Jaazubee Asaru Gadha - Ihusan & Azu

Keevehey Nivaa Vamun - Rishmy & Shabeen

Loibbey Loibbey Fidhaa Vegen - Jaadhullah & Shifu

Veynee Baarey - Mahloof & Maain